نرم افزار حسابداری برای فروشگاه‌ها

نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت همکاران سیستم با توجه به نیازهای فروشگاه‌ها در اصناف گوناگون، امکانات و راهکارهای مناسبی را جهت مدیریت حساب‌ها به فروشگاه‌داران ارائه می‌دهد.

نرم افزار حسابداری برای شرکت‌های کوچک

نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم با توجه به نوع فعالیت شرکت‌ها، بسته های بازرگانی،تولیدی،خدماتی و پیمانکاری را ارائه می‌دهد که هر کدام شامل سیستم‌ها و زیرسیستم‌های مختلف است.

درباره شکیبا تراز

شرکت حسابداری و خدمات مالی شکیباتراز با هدف حضور در بازار ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی در سال 1378 تاسیس گردید.

با توجه به تغییر رویکرد دولت وقت، ارائه خدمات حسابرسی  از مبادی خاص عملکرد توجه این شرکت به ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی معطوف شد و در حال حاضر به ارائه خدمات حسابداری مالی، مالیاتی، تامین نیروی انسانی خبره این امور، آموزش حسابداری، فروش ،آموزش، استقرار نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم و مشاوره مالیاتی به ارائه خدمات مشغول است.

شکیبا تراز

خدمات شکیبا تراز

مشاوره مالی و مالیاتی

کلیه خدمات حسابداری

تهیه لوایح دفاعیه مالیاتی

تهیه صورتهای مالی

تهیه گزارشات

آموزش

جدیدترین مقالات ما

جدیدترین مقالات در زمینه ارزهای دیجیتال و ماینینگ