امکانات و قیمت نرم افزار بازرگانی

 • سیستم ها

 • زیر سیستم ها

 • امکانات جانبی

 • قیمت: 0 ریال
  تعداد یک عدد کاربر پیش فرض می باشد
 • قیمت: 10,000,000 ریال تعداد/مقدار :
 • قیمت: 10,000,000 ریال تعداد/مقدار :
 • قیمت: 40,000,000 ریال تعداد/مقدار :
 • اطلاعات تکمیلی

 • 0 ریال
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .