شرکت حسابداری و خدمات مالی شکیباتراز با هدف حضور در بازار ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی در سال 1378 تاسیس گردید.

با توجه به تغییر رویکرد دولت وقت، ارائه خدمات حسابرسی از مبادی خاص، توجه این شرکت به ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی معطوف شد و از آن زمان تاکنون به ارائه خدمات حسابداری مالی، مالیاتی، تامین نیروی انسانی خبره درحسابداری، آموزش حسابداری مشاوره مالیاتی ، فروش ،آموزش، استقرار نرم افزار حسابداری شرکت  سپیدار سیستم به  خدمت مشغول است.

با  گسترش روز افزون نرم افزارهای حسابداری این شرکت در تلاش است تا با فروش ، آموزش، استقرار سیستم های حسابداری سپیدار سیستم که بهترین سیستم جامع حسابداری برای مشاغل و کسب و کار های کوچک و متوسط میباشد، جایگاه مناسب و درخور در محدوده های جغرافیایی غرب استان تهران، شهریار، شهرک های صنعتی نصیرآباد، پرند، قلعه میر،شمس آباد و همچنین شهر قم باز کند.

با توجه به اینکه مدیران و کارشناسان شرکت به اولویت  آموزش و ارتقا کیفی اطلاعات کارکنان معتقد می باشند، شعار آموزش سرمایه گذاری است نه هزینه را سرلوحه برنامه های خودقرار داده است و جهت ایجاد بازار مناسب برای این نرم افزار گسترش اموزش ارزان و کیفی را در برنامه های خود دارد .