با توجه به تغییرات اخیر قانون مالیات های مستقیم و صدور دستورالعمل هایی که به نظر بسیاری  از کارشناسان بر خلاف قانون می باشد. ادعاهای جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی در مورد تراکنش های مشکوک بانکی و دریافت مالیات از خریداران سکه بهار آزادی از بانک مرکزی نسبت به صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی گردیده که قابل توجه نیز می باشد.

با توجه به لایحه بودجه سال 1399 تقدیمی به مجلس شورای اسلامی بحث منازل مسکونی و اتومبیل گران قیمت نیز قابل تامل است.

این شرکت با استفاده از کادر کارشناسان مالیاتی که در سمت های قبلی خود بعضا کارشناسان دفتر فنی و مالیاتی، مدیران کل امور مالیاتی استان ها ، ممیز کل مالیاتی و اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی بوده اند و امکان تامین حقوق قانونی موکلان را خواهند داشت.